مهندس قابلیت اطمینان عالی

پنج عادت مهندسان قابلیت اطمینان عالی

تفاوت زیادی بین یک مهندس قابلیت اطمینان خوب و یک مهندس عالی وجود دارد. برای تبدیل شدن به یک مهندس قابلیت اطمینان عالی، علاوه بر اینکه باید بعضی عادت های بد را ترک کنید، لازم است که برای دستیابی به مجموعه ای از عادت های خوب هم تلاش نمایید. پیتر هورسبرگ در این نوشتار عادت… ادامه مطالب »

منابع انسانی

ارتباط دانش و انگیزه با تعهد نیروی کار

در حال حاضر، بسیاری از سازمان ها فرآیند تعالی را آغاز کرده اند، یا در میانه این راه قرار دارند یا آن را به پایان رسانده اند. اگرچه این شرکت ها در صنایع گوناگونی حضور دارند، ولی استراتژی بهینه سازی واحدهای فنی آنها (مانند نگهداشت، مهندسی و تأسیسات) تا حدود ۹۰ درصد مشابه است. یعنی… ادامه مطالب »