ده گام برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی-۱

در مجموعه مطالب پیش رو ده گام اصلی برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی به اختصار شرح داده می شوند. این مطلب توسط شرکت معظم Testoil، که یکی از پیشگامان طراحی و اجرای آزمون های آنالیز روغن می باشد، تهیه شده است و ترجمه آن در چند بخش به خوانندگان سایت تقدیم می شود.

چرا این مطلب ارزش مطالعه کردن را دارد؟

homebg

آنالیز روغن، اگر به عنوان یک ابزار نگهداشت پیش بینانه استفاده شود، می تواند وضعیت غیرعادی روانکار و تجهیز را آشکار کرده، آن را تحت کنترل درآورد و راه حل هایی برای آن پیشنهاد دهد. این شرایط غیرعادی می توانند منجر به آسیب های پرهزینه و گاهی فاجعه بار شده، باعث از دست رفتن تولید، افزایش هزینه های تعمیر و حتی حوادث و مخاطرات ایمنی شوند.

هدف یک برنامه آنالیز روغن اثربخش، افزایش قابلیت اطمینان و دسترس پذیری تجهیزات، همزمان با کاهش هزینه های نگهداشت مرتبط با تعویض های روغن، نیروی انسانی، تعمیرات و زمان های توقف است. دستیابی به این هدف نیازمند زمان، آموزش و شکیبایی است، ولی نتایج آن چشمگیر بوده، صرفه جویی های قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

سازمان های زیادی در سراسر دنیا از برنامه های آنالیز روغن برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات شان استفاده کرده اند. بعضی از آنها صرفه جویی های قابل توجه، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری را تجربه کرده اند، در حالی که بعضی هم منافع کمی از پیاده سازی این برنامه ها بدست آورده اند. یک برنامه آنالیز روغن موفق، نیازمند شناخت دقیقی از تجهیز، روانکار، محیط عملیاتی و ارتباط بین نتایج آزمون ها و اقدامات مرتبط با آنها است.

در موفق ترین برنامه های آنالیز روغن، ابتدا ارزیابی و تعریف دقیقی از اهداف انجام شده، سپس طراحی برنامه صورت می گیرد. در همان مرحله ابتدایی آغاز برنامه باید تأکید ویژه ای روی طراحی کیفیت و تعالی آن شود. ده گامی که در ادامه شرح داده می شوند، راهنمایی برای پیاده سازی یک برنامه آنالیز روغن اثربخش هستند. برنامه ای که با استفاده از یکی از فناوری های مهم نگهداشت، شرایط عملیاتی سازمان را ایمن، بصرفه و رقابتی نگاه می دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *