عایق بندی لوله های بخار
انرژی

عایق بندی لوله های توزیع بخار و برگشت کندانس

تقریبا نیمی از انرژی مصرفی در صنعت برای تولید بخار استفاده می شود. بخار برای گرمایش فرآیندی استفاده شده، علاوه بر ایجاد نرخ مطلوب انتقال حرارت، دمای فرآیند را هم کنترل می کند. به این دلایل بخار به طور گسترده ای به عنوان منبع تأمین انرژی در صنعت استفاده می شود. حفظ و بقای انرژی […]

سخن نخست

جهانی شدن اقتصاد و گسترش تعاملات بین­ المللی، باعث شده است که برای ورود به بازارهای جهانی و امکان رقابت و بقا در این بازارها، تولید کالا و خدمت با کیفیت، اگرچه شرط لازم است، ولی کافی نباشد. شرکتهای صنعتی و خدماتی نه تنها باید محصول با کیفیت برتر ارائه کنند، بلکه باید کالا و خدمت […]