پروژه ها

الف- پروژه های نگهداری و تعمیرات

 • پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه در شرکت صنایع پودر شیر مشهد.
 • پیاده سازی، مدیریت و راهبری سیستم های نت پیشگیرانه، نت اپراتوری (نت خودگردان) و نت مبتنی بر پایش وضعیت (آنالیز روغن، آنالیز ارتعاشات و ترموگرافی) در شرکت پرین بتن آمود.
 • پیاده سازی نظام آراستگی (۵S) در واحد نت شرکت پرین بتن آمود.
 • مشاوره پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه در شرکت صنایع لبنی نوبر.
 • مشاوره پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه در شرکت روغن طلایی نیشابور.
 • پیاده سازی نظام آراستگی (۵S) در انبار شرکت روغن طلایی نیشابور.
 • پیاده سازی سیستم کدگذاری در انبار شرکت روغن طلایی نیشابور.
 • مشاوره پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه در نیروگاه مقیاس کوچک خیام شید نیشابور.

ب- سوابق اجرایی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 • بیش از ۱۰ سال سابقه مشاوره در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنایع.
 • بازرس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان نیشابور.
 • پیاده سازی سیستم های مدیریتی ایزو ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ در شرکت پرین بتن آمود.
 • دریافت لوح تقدیر واحد تولیدی برتر در حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در سال ۹۶ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی.
 • دریافت لوح تقدیر واحد فعال در نخستین دوره ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در سال ۱۳۹۷ از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی.
 • دریافت لوح تقدیر واحد نمونه از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهرستان نیشابور و شبکه بهداشت و درمان شهرستان های فیروزه و زبرخان در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱٫
 • عضو انجمن ارگونومی ایران.