سامانه مدیریت نگهداشت - 2
نرم افزار مدیریت نگهداشت

CMMS سامانه مدیریت نگهداشت – بخش پایانی

بخش نخست این مجموعه به معرفی و آشنایی با سامانه مدیریت نگهداشت یا CMMS اختصاص داشت. در آن بخش پس از معرفی مهم ترین امکانات یک CMMS خوب، با برخی از ماژول های پرکاربرد آن آشنا شدیم. سپس به بحث در مورد تعدادی از ویژگی های مهم آن مانند طراحی مبتنی بر کاربر، تحلیل داده […]

سامانه مدیریت نگهداشت - 1
نرم افزار مدیریت نگهداشت

CMMS سامانه مدیریت نگهداشت – بخش نخست

رجوع به: CMMS سامانه مدیریت نگهداشت – بخش پایانی در سری مباحث پیش رو به بررسی سامانه مدیریت نگهداشت یا همان CMMS می پردازیم. بخش نخست به معرفی و آشنایی با این سامانه اختصاص دارد و در بخش دوم به ویژگی های آن، موانع پیاده سازی و دلایل شکست پروژه های CMMS پرداخته خواهد شد. […]