خرابی بیرینگ 22216

تحلیل خرابی بیرینگ – بخش سوم

بخش دوم

در این مجموعه مطالب که در چند بخش ارائه می شود، به بررسی چند نمونه خرابی بیرینگ که در طول مدت کار در صنعت با آنها برخورد داشته ام می پردازم. علاوه بر معرفی نوع بیرینگ و محل کاربرد آن سعی می شود که اطلاعات مختصری هم در خصوص شرایط محیطی و کاری آن و همچنین نوع خرابی بوقوع پیوسته ارائه گردد. تحلیل خرابی ها براساس استاندارد ISO 15243: 2004 انجام می شود.

امیدوارم مورد توجه خوانندگان محترم سایت قرار گرفته، جهت تحلیل خرابی های مشابه مفید باشد.

سومین نمونه مربوط به یک عدد بیرینگ ۲۲۲۱۶EK/C3 است، که در شفت محور یک دستگاه فن دمنده هوا استفاده شده است. سرعت دوران محور ۱۰۰۰ دور بر دقیقه بوده است. توان الکتروموتور ۳۰ کیلووات است. دمای محیط عملیاتی فن بین ۴۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد است. این بیرینگ تا پیش از خرابی حدود ۸۰۰۰ ساعت کار کرده است.

در زمان خرابی، ارتعاش محور در جهت افقی ۴/۷ میلیمتر بر ثانیه و در جهت عمودی ۶/۵ میلیمتر بر ثانیه بوده است.

نوع خرابی، خوردگی فرسایشی (Fretting Corrosion) در رینگ داخلی و ایجاد ترک حرارتی (Thermal Cracking) است. علت ریشه ای خرابی، لقی رینگ داخلی بیرینگ روی شفت بوده است. لقی در اثر پدیده خوردگی سایشی رینگ داخلی روی داده است. این لقی باعث ایجاد ترک حرارتی در جهت عمود بر محور دوران هم شده است.

برای مطالعه و دانلود فایل‌های قسمت‌های پیشین می توانید به مقالات منتشر شده در دسته‌ی تحلیل خرابی مراجعه کنید.

شرح کامل نمونه خرابی را می توانید به صورت فایل PDF از پیوند زیر دانلود کنید.

پیوندها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.