ده گام برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی- ۷

بخش ششم   بخش پنجم   بخش چهارم   بخش سوم   بخش دوم   بخش اول

در مجموعه مطالب پیش رو ده گام اصلی برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی به اختصار شرح داده می شوند. این مطلب توسط شرکت معظم Testoil، که یکی از پیشگامان طراحی و اجرای آزمون های آنالیز روغن می باشد، تهیه شده است و ترجمه آن در چند بخش به خوانندگان سایت تقدیم می شود.

گام ششم- چگونگی تفسیر یک گزارش آنالیز روغن را بیاموزید

نتایج حاصل از گزارش آنالیز روغن یک ابزار بسیار مهم برای تضمین تداوم عملکرد بدون اشکال تجهیز است. اگر بتوانید چگونگی تحلیل گزارش های آنالیز روغن را بیاموزید و تفسیر دقیق تری از گزارش ها استخراج کنید، می توانید به جلوگیری از خرابی و وارد شدن آسیب های غیرضروری تجهیز کمک نمایید.

گزارش های آنالیز روغن عموما شامل خلاصه مشکلات، وضعیت روانکار و ماشین و اخطارهای شرایط بحرانی هستند. همچنین باید حاوی نمایش گرافیکی نتایج آزمون های مختلف و سایر المان های تصویری کمکی هم باشند تا از این طریق تفسیر نتایج آزمون ها ساده تر شود.

اگر ندانید که چگونه یک گزارش آنالیز روغن را بررسی کنید، خواندن آن می تواند بسیار سخت و خسته کننده باشد. اغلب اوقات، عدم موفقیت یک برنامه آنالیز روغن فقط در اثر تفسیر نادرست یا ناقص گزارش آنالیز و واکنش نامناسب به نتایج آزمون ها ایجاد می شود. در این حالت، عموما اطلاعات بسیار ارزشمندی هم از دست می روند. دلیل این اتفاق عمدتا به کمبود آموزش کارکنان مسؤول این کار در سازمان مرتبط است.

بدون درک صحیحی از هدف آنالیز روغن و توانایی تفسیر نتایج آزمون ها، نمی توان از کارکنان مسؤول این کار انتظار داشت که این وظیفه را به درستی انجام دهند.

متخصصان نگهداشت باید آموزش کافی در زمینه آنالیز روغن ببینند. درواقع، این آموزش باید در سطوح مختلف و برای هر کسی که در قابلیت اطمینان ماشین نقش دارد، از مدیریت گرفته تا تکنیسین ها، انجام شود.

مسؤولیت های آزمایشگاه:

آزمایشگاه باید در زمینه تفسیر نتایج هم ماهر باشد. بسیاری از آزمایشگاه ها در تبلیغات خود ادعا می کنند که مفسرهای آنها گواهینامه های تفسیر نتایج آزمون ها را دارند، ولی در عمل تجربه میدانی مهم تر است. مطمئن شوید که مفسرهای آزمایشگاه، تحصیلات و تجربه مرتبط و کافی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *