ده گام برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی- ۹

بخش هشتم   بخش هفتم   بخش ششم   بخش پنجم   بخش چهارم   بخش سوم   بخش دوم   بخش اول

در مجموعه مطالب پیش رو ده گام اصلی برای ایجاد یک برنامه آنالیز روغن کلاس جهانی به اختصار شرح داده می شوند. این مطلب توسط شرکت معظم Testoil، که یکی از پیشگامان طراحی و اجرای آزمون های آنالیز روغن می باشد، تهیه شده است و ترجمه آن در چند بخش به خوانندگان سایت تقدیم می شود.

گام هشتم- برنامه خود را توجیه کنید

هر زمان که یکی از انواع فناوری­های نگهداشت پیش بینانه، مانند برنامه آنالیز روغن، را اجرا می کنید، باید لزوم استفاده از آن را توجیه نمایید.

یک روش متداول برای توجیه ضرورت آنالیز روغن عبارت است از نگهداری سوابق همه تعویض روغن های پیش بینانه، درخواست های فیلتراسیون، درخواست های جداسازی آب از روغن و مانند آنها. به عنوان مثال، ممکن است هدف بهبود سطح تمیزی کلی روغن هیدرولیک دستگاه پرس، از طریق بهبود فیلتراسیون، باشد. در این مورد، آنالیز روغن – و به طور خاص داده های شمارش ذرات – یک معیار عملکرد مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اهداف قابلیت اطمینان تعیین شده خواهد بود.

این معیارها امکان توجیه پذیری و پاسخگویی را، نه تنها در برابر آنهایی که به طور مستقیم با برنامه آنالیز روغن سروکار دارند، بلکه برای کل سازمان، فراهم کرده، این پیام روشن را ارسال می کند که روانکاری و آنالیز روغن بخش مهمی از استراتژی کارخانه برای دستیابی به اهداف نگهداشت و تولید است.

همچنین لازم است که میزان اثربخشی برنامه آنالیز روغن خود را بطور سالیانه ارزیابی کنید. این کار شامل ارزیابی هزینه – فایده مقدار صرفه جویی است که با حذف سایر فعالیت های نگهداشت یا کاهش زمان توقف تجهیز در اثر آنالیز روغن حاصل شده است.

این ارزیابی اجازه بهبود مستمر برنامه را، از طریق تطبیق مجدد آن با اهداف پیشین یا تعریف اهداف جدید، فراهم می کند.

از موارد زیر برای توجیه برنامه آنالیز روغن استفاده کنید:

  • بعضی از دلایل استفاده از آنالیز روغن عبارتند از: اجتناب از شکست های فاجعه بار، افزایش عمر روانکار و افزایش عمر تجهیز. شما می توانید با آنالیز روغن و پایش روند تغییرات آن، نشانه های اولیه شکست را پیش بینی کنید.
  • با یک برنامه آنالیز روغن قوی، امکان تصمیم گیری مبتنی بر وضعیت، هم برای تجهیز و هم برای روانکار، وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *