نت خودگردان
قابلیت اطمینان

نکاتی در مورد نگهداشت اپراتوری یا نت خودگردان

برخلاف آنچه که عموما تصور می شود، اپراتور یکی از اعضای مهم تیم نگهداشت است. اپراتور های آگاه، آموزش دیده و مسؤول تضمین می کنند که دارایی ها در شرایط کاری خوب حفظ شوند. اپراتور ها خط مقدم ایستادگی در برابر توقف طرح ریزی نشده دارایی هستند. فرض نگهداشت اپراتوری (Operator-Based Maintenance: OBM) این است […]

مهندسان قابلیت اطمینان عالی
منابع انسانی

پنج عادت مهندسان قابلیت اطمینان عالی

تفاوت زیادی بین یک مهندس قابلیت اطمینان خوب و یک مهندس عالی وجود دارد. برای تبدیل شدن به یک مهندس قابلیت اطمینان عالی، علاوه بر اینکه باید بعضی عادت های بد را ترک کنید، لازم است که برای دستیابی به مجموعه ای از عادت های خوب هم تلاش نمایید. پیتر هورسبرگ در این نوشتار عادت […]

منابع انسانی
منابع انسانی

ارتباط دانش و انگیزه با تعهد نیروی کار

مطالب مرتبط: رهبر در سازمان نگهداشت در حال حاضر، بسیاری از سازمان ها فرآیند تعالی را، بویژه در مباحث مرتبط با دانش سازمانی، آغاز کرده اند، یا در میانه این راه قرار دارند یا آن را به پایان رسانده اند. اگرچه این شرکت ها در صنایع گوناگونی حضور دارند، ولی استراتژی بهینه سازی واحدهای فنی […]

منابع انسانی

رهبر در سازمان نگهداشت

مهارت های مدیریتی در واحدهای نگهداشت اغلب مورد غفلت واقع می شوند. کارکنان نگهداشت عموما از طریق لمس “عصای سحرآمیز” تبدیل به رهبر می شوند. این عصا به شکل اسرارآمیزی عمل کرده، با سحر و جادو فردی را که هرگز پست سازمانی رهبری نداشته است به یک رهبر تبدیل می کند. این عصا فرد را […]