شماره گذاری بیرینگ ها

بیرینگ ها – آشنایی مقدماتی با کد گذاری و شماره گذاری

شاید نخستین باری که از یک کاتالوگ بیرینگ استفاده می کنید، گیج شوید. ممکن است تصور کنید که کاتالوگ با یک کد رمزآلود، شامل مجموعه ای از حروف و شماره ها، نوشته شده که برای کسانی که تا به حال بیرینگ انتخاب نکرده اند ناشناخته است. این مطلب به شما کمک می کند تا این کدها را رمزگشایی کرده، بیشترین اطلاعات ممکن را از شماره ها بدست آورید.

بیرینگ های غلتشی با کدهایی شناسایی می شوند که ساختار، ابعاد، رواداری ها و لقی ها (فواصل مجاز) هر بیرینگ را مشخص می کنند. رواداری (tolerance) عبارت است از محدوده انحراف تصادفی (غیر عمدی) یک اندازه از مقدار نامی آن. حد مجاز (allowance) عبارت است از مقدار انحراف طراحی شده (عمدی) بین دو بعد (اندازه) متناظر در یک انطباق (fit)، که نتیجه ترکیب آن با روادارای های مربوطه، حداکثر و حداقل لقی (clearance) یا تداخل (interference) خواهد بود.

کدهای یک کاتالوگ بیرینگ می تواند شامل یکی یا همه این سه قسمت باشد: کد اصلی، پیشوند و پسوند. کد اصلی نوع بیرینگ و قطر داخلی (قطر رینگ داخلی) را مشخص می کند. پیشوندها اجزای اصلی بیرینگ را مشخص می کنند و پسوندها نشان دهنده ویژگی ها یا طراحی های خاص بیرینگ ها هستند.

کد اصلی بیرینگ

کد اصلی شامل دو قسمت است: سری بیرینگ، که نشان دهنده نوع آن است و سری قطر داخلی. سری بیرینگ می تواند از حروف و/یا اعداد تشکیل شود و ساختار، سری قطر و در موارد زیادی سری عرض را مشخص می کند. جدول (۱) سری های بیرینگ را، البته برای انواع متداول بیرینگ ها، نشان می دهد.

جدول ۱- سری های بیرینگ برای انواع متداول بیرینگ ها

بلبرینگ شیار عمیق

Deep-groove ball bearing

۴۲xx; 43xx; 60xx; 62xx; 63xx; 64xx; 160xx; 68xx; 69xx

بلبرینگ تماسی زاویه ای

Angular contact ball bearing

۳۲xx; 33xx; 72xx; 73xx; QJ2xx; QJ3xx

بلبرینگ خودتنظیم

Self-aligning ball bearing

۱۲xx; 13xx; 22xx; 23xx; 112; 113

بیرینگ ماگنتو

Magneto bearing

BO; E; L; M

رولبرینگ استوانه ای

Cylindrical roller bearing

N2xx; N3xx; N4xx; NJ2xx; NJ3xx; NJ4xx; NJ22xx; NJ23xx; NU2xx; NU3xx; NU4xx; NU10xx; NU22xx; NU23xx; NUP2xx; NUP3xx; NUP4xx; NUP22xx; NUP23xx; NN30xx; NNU49xx

رولبرینگ سوزنی

Needle roller bearing

K; HK; BK; NA48xx; NA49; NA69; NAO; STO; NA22; NATR; NUTR; KR; NUKR

رولبرینگ مخروطی

Tapered roller bearing

۳۰۲xx; 303xx; 313xx; 320xx; 322xx; 323xx; 329xx; 330xx

رولبرینگ بشکه ای

Barrel roller bearing

۲۰۲; ۲۰۳; ۲۰۴

رولبرینگ کروی

Spherical roller bearing

۲۱۳xx; 222xx; 223xx; 230xx; 231xx; 232xx; 233xx; 239xx; 240xx

بلبرینگ کف گرد

Thrust ball bearing

۵۱۱xx; 512xx; 513xx; 532xx; 522xx; 523xx; 524xx; 542xx

xx عدد سری قطر است، که قطر داخلی را نشان می دهد. جدول (۲) را ببینید.

جدول ۲- مثال هایی از شماره ها و کدهای بیرینگ

شماره مفهوم
NU318M NU3: رولبرینگ استوانه ای

۱۸: قطر داخلی ۹۰ میلیمتر

M: قفس (کیج) برنجی ماشینکاری شده

لقی شعاعی مشخص نشده است: CN

NN3017KP14 NN30: رولبرینگ استوانه ای

۱۷: قطر داخلی ۸۵ میلیمتر

K: سوراخ داخلی مخروطی

P14: لقی کلاس ۱، رواداری کلاس ۴

۲۴۰/۱۰۰۰FKS1C3 ۲۴۰: رولبرینگ کروی

/۱۰۰۰: قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر

F: قفس فولادی ماشینکاری شده

K: سوراخ داخلی مخروطی

S1: رینگ های داخلی و خارجی برای دمای کاری ۲۰۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند

C3: کلاس لقی ۳

اگر کد بیرینگ فقط شامل کد اصلی بوده، هیچ پیشوند یا پسوندی نداشته باشد، به این معنی است که یک بیرینگ ساده با استانداردهای شکل، دقت ابعادی و لقی معمولی است.

پیشوندهای بیرینگ

پیشوندها مربوط به اجزای اصلی بیرینگ هستند. پیشوندهای متداول در جدول (۳) نشان داده شده اند.

جدول ۳- پیشوندهای متداول

پیشوند جزء اصلی بیرینگ
H, LM رولبرینگ های مخروطی – اینچی
HJ, IR رولبرینگ های سوزنی – اینچی
K رولبرینگ های سوزنی – متریک
N, NJ, NU, NUP رولبرینگ های استوانه ای – متریک
NA, NAO رولبرینگ های سوزنی با رینگ داخلی – متریک
NK, RNA رولبرینگ های سوزنی بدون رینگ داخلی – متریک
NN رولبرینگ های استوانه ای بسیار دقیق
S فولاد زنگ نزن

پسوندهای بیرینگ

پسوندها مشخص کننده بیرینگ ها با ویژگی ها یا طراحی های خاص هستند، مانند شکل های خاص رینگ خارجی، رواداری های دقیق، لقی ها و سایر ویژگی هایی مانند عملیات حرارتی و رفتار صوتی بیرینگ. متداول ترین پسوندها در جداول زیر توضیح داده شده اند.

جدول ۴- پسوندهای طراحی داخلی

E بیرینگ های با ظرفیت بالاتر
UA بارگذاری اولیه محوری
UO بدون لقی
UL بارگذاری اولیه سبک

جدول ۵- پسوندهای ابعاد سطح خارجی

X این پسوند فقط برای دوره های انتقال بکار می رود و استفاده آن برای بیرینگ هایی است که ابعاد سطح خارجی آنها با استاندارد بین المللی تطبیق داده شده اند
K سوراخ داخلی مخروطی، مخروط ۱:۱۲
N شیار حلقوی در رینگ خارجی
NR شیار حلقوی و رینگ قفلی (snap ring)
U بلبرینگ های کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی و واشر پوسته

جدول ۶- پسوندهای آب بندها

ZR غلاف فلزی تک
۲ZR غلاف فلزی دوتایی
RSR آب بند لاستیکی تک
۲RSR آب بند لاستیکی دوتایی

جدول ۷- پسوندهای آلیاژهای قفس (cage)

J قفس فلزی فشرده
Y قفس برنجی فشرده
F قفس فلزی ماشینکاری شده
M قفس برنجی ماشینکاری شده
L قفس از آلیاژ سبک ماشینکاری شده
T قفس صلب از رزین فنولیک بافته تقویت شده
TV قفس صلب از پلی آمید تقویت شده فیبر شیشه

جدول ۸- پسوند رواداری های دقت ابعادی

P0- ABEC 1 رواداری با دقت معمولی (نمایش داده نمی شود)
P6- ABEC 3 روادارای های بسته تر از P0
P5- ABEC 5 روادارای های بسته تر از P6
P4- ABED 7 روادارای های بسته تر از P5
P2- ABEC 9 روادارای های بسته تر از P4

جدول ۹- پسوندهای لقی ها

C1 لقی های کمتر از C2
C2 لقی های کمتر از نرمال
C0- CN لقی نرمال بیرینگ (نمایش داده نمی شود)
C3 لقی بزرگ تر از نرمال
C4 لقی بزرگ تر از C3
C5 لقی بزرگ تر از C4

در بیرینگ های با رواداری دقیق و لقی خاص، پسوندها ترکیبی هستند. به عنوان مثال، پسوند یک بیرینگ با رواداری P6 و لقی C3 به صورت P63 خواهد بود.

جدول ۱۰- پسوندهای بیرینگ ها با ابعاد تثبیت شده

SN رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند (نمایش داده نمی شود)
S0 رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند
S0B رینگ داخلی تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده است (معمولا نمایش داده نمی شود)
S1 رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند
S2 رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند
S3 رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند
S4 رینگ های داخلی و خارجی برای دماهای کاری تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد تثبیت شده اند

مطالب مرتبط: دوازده علت اصلی شکست بیرینگ ها

نویسنده: جیم جوردن (Jim Jordan)

منبع: Emerson Bearing

مترجم: میثم زمانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *